Stöd oss


SKROLLA NER

Vi är beroende av frivilliga gåvor!


Vi tror på delaktighet, där helheten är beroende av delsummorna. Då blir ingen gåva för liten och ingen blir alltför betydelsefull. Ingen kan heller säga: “min gåva räknas inte“. Tillsammans är vi starka och vi behöver alla varandra.

Som förening betyder medlemskap mycket för oss. Det är medlemmarna i föreningen som formar verksamheten utifrån vad stadgarna säger. Det är medlemmarna som väljer styrelse och beslutar om budget, mm. Det är också medlemmarna som får veta lite mer.

Tack för ditt engagemang!