Ge en gåva


Som gåvogivare till TOUK – för Livet stöder du vårt arbete bland Laos mest utsatta. Vi hjälper behövande utan krav på motprestationer eller på att mottagaren skall omfatta någon specifik religion eller trosriktning.

Allt detta kostar pengar, och hittills har dessa kostnader täckts genom gåvor från företag och/eller enskilda personer. Vi är dock i stort behov av ytterligare kontinuerliga tillskott av medel.

Du kan som gåvogivare till TOUK – för Livet vara helt säker på att inga pengar försvinner till dyr administration, flotta kontor, styrelsearvoden eller liknande. Vi som arbetar med detta i Sverige gör vår insats fullständigt ideellt, helt utan ersättning av något slag. Alla bidrag vi får in används där de gör allra bäst nytta i Laos.

”Allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta har ni också gjort för mig”, är en talande formulering ur Bibeln. Den säger oss att det inte alltid är de enstaka stora insatserna, hur välkomna de än är, som är de viktigaste utan att det är de många mindre kontinuerliga prestationerna som är ryggraden i ett effektivt hjälpande.

Hjälp oss att hjälpa!

Ge en gåva med Swish


Använd Swish-koden nedan eller Swish-nummer 123 125 33 19.

Ge en gåva genom din bank


Då använder du föreningens bankgiro 5541-3017.

Ge en månadsgåva


Vi är tacksamma om du kan/vill bidra med ett kontinuerligt månadsbelopp, som kan skänkas månadsvis eller erläggas årsvis.

Ditt ekonomiska stöd ser vi med stor tacksamhet gärna blir långvarigt, men vi är även medvetna om att livet innebär förändringar. Vi har därför inga långa uppsägningstider för privata månadsgivare om man av någon anledning känner att det är för betungande. Ge oss bara information om att du önskar avbryta så löser vi dig från åtagandet innan nästa månads bidrag skall lämnas.

Alla månadsgivare som så önskar kan få sitt namn i en gåvolista på vår hemsida. Dock kommer inga belopp att utlämnas i denna listan eftersom alla bidrag är livsviktiga, oavsett storlek.Ja, jag vill vara med och stödja arbetet med en månadsgåva!

När du klickar på "skicka" godkänner du samtidigt att dina uppgifter sparas enligt vår integritetspolicy.