Integritets­policy


Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid följa tillämplig personuppgiftslagstiftning. I vår integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss. Vi följer den europeiska dataskyddslagen som gäller från och med 25 maj 2018, känd som General Data Protection Regulation (GDPR).

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen här på vår webbplats.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?


Den ideella föreningen TOUK – för Livet med organisationsnummer 802531-5683 ansvarar, i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, för de personuppgifter du lämnat till oss i samband med ditt medlemskap. Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till föreningen TOUK – för Livet. Vår webbplatsadress är: www.touk.life.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem


Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss i samband med ditt medlemskap. Dina uppgifter använder vi för att vi ska kunna:
• Administrera ditt medlemskap; denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i det avtal som vi har ingått med dig.
• Skicka ut information till dig; denna behandling gör vi för att kunna uppfylla våra förpliktelser i det avtal som vi har ingått med dig.
• Hantera ditt deltagande i våra evenemang; behandlingen för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse.
• Förhindra missbruk; behandlingen för detta ändamål baseras på vårt berättigade intresse.

Hur vi delar dina uppgifter


Det är bara föreningens styrelse och de som i styrelsen har ansvarsuppgifter i medlemshanteringen som får se dina uppgifter. I övrigt delar vi dem inte med tredje part.

Inbäddat innehåll och länkar


Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från externa webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den externa webbplatsen. På denna webbplats förekommer det också klickbara länkar till externa webbplatser. Dessa externa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll.

Information om Cookies


Vi värnar din integritet och använder inte cookies på denna webbplats.

Lagring av dina personupgifter


Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Uppgifter som rör ditt medlemskap sparar vi så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Normalt sparar vi uppgifterna i ett år efter att du slutat betala medlemsavgift. Om du väljer att aktivt avsluta medlemskapet raderas dina personuppgifter. Vi kommer även att radera dina personuppgifter på begäran av dig.

Dina rättigheter


Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi har om dig, när du begär det och som lagen beskriver det. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Du når Personuppgiftsansvarig genom att fylla i formuläret på vår kontaktsida som du hittar här.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2022-06-02.