Hands Of Hope


SKROLLA NER

"Hands Of Hope" är namnet på ett projekt som driver ett hem för döva ungdomar mitt i Laos huvudstad Vientiane. Projektet är godkänt av myndigheterna och finansieras till största delen av församlingar från Sverige och överskott från Second Hand butiker.

I ett av världens minst utvecklade länder går utvecklingen nu snabbt framåt, men behoven är enormt stora och möjligheterna att göra en betydande insats för människors livssituation är stor. Laos som ligger inklämt mellan Thailand, Burma, Kambodja, Vietnam och Kina är inte alls lika välkänt som sina grannar, men här finns ett vänligt sinnat folk som är öppna för den hjälp som kan komma.

Ungdomar tränar sig på teckenspråk.

I dövcentret finns idag plats för 25 ungdomar som får lära sig att kommunicera på såväl teckenspråk som att läsa och skriva både lao och engelska. Förutom att kommunicera lär man sig om bibeln. Utöver Dövskolan finns nu också ett ”Deaf-center”, ett slags yrkesskolan för de lite äldre ungdomarna. En viktig del i yrkesutbildningen hitintills har varit att baka och sälja olika muffins etc, vilket också är med och delfinansierar vissa kostnader på centret. I den varma kristna gemenskapen har hitintills de flesta unga döva blivit frälsta. De övriga har sedan tidigare kommit till tro och utgjort basen för dövhemmet vid starten.

På dövhemmet får man lära sig ett yrke.

Allt ovanstående har skett under den korta tid som centret funnits och verkat, och nu är det dags att tänka vidare och ta nästa steg. Vi vill utveckla verksamheten genom att i ett första steg skapa fler kvalitativa yrkesutbildningar för ungdomarna och i nästa steg kunna underlätta för dem att starta egna verksamheter och så småningom kunna stå på egna ben ekonomiskt. Då kan några flytta hem till sina byar och försörja sig där, samtidigt som de kan berätta om Jesus på de sätt de kan för människor som aldrig hört talas om honom.

Visst vill ni vara med och göra detta möjligt, för att hjälpa fler döva och för att nå fler Laotiska människor med evangelium!

Titta på film


Här är några filmer med glimtar från verksamheten. De passar även bra att visa på gudstjänster och samlingar.Bakgrund Laos


Laos är en ung nation men med en tusenårig historia. Landet skadades svårt i sin kamp för självständighet och blev en oskyldig bricka i stormaktspolitiken under vietnamkriget och de fridsamma laotierna valde sedan att isolera sig från omvärlden och förblev ett stängt kommunistiskt land fram till mitten av 90-talet.

Än idag är Laos ett av världens minst utvecklade länder, men utvecklingen har påbörjats och går raskt framåt. Dock är det oftast vägar och infrastruktur som prioriteras och människor med särskilda behov hamnar tyvärr långt ner på prioriteringslistan när pengarna ska fördelas.

Bakgrund Dövhemmet


Laos har knappt 7 miljoner invånare och man beräknar att det finns över 45.000 döva människor, varav de allra flesta saknar utbildning, kunskap om teckenspråk och möjlighet att försörja sig själva. Staten bedriver utbildning på två dövskolor i landet, men det är endast ett hundratal ungdomar som får chansen att läsa på dessa skolor, övriga är utlämnade åt sitt eget öde.

En tjej vid namn Sophaphone fick en särskild kärlek till dessa döva ungdomar och med Guds hjälp lärde hon sig teckenspråk på otroligt kort tid. Med sitt spontana och kärleksfulla sätt att vara har hon nått fram till dessa döva ungdomar och fått dem att börja lära sig att kommunicera och bli en del i samhället.

Idag kommer det hela tiden nya döva som vill få plats på hemmet, men i dagsläget är det tyvärr fullt, då man måste prioritera den långsiktiga utbildningen och skapa självförsörjande individer. Men snart hoppas vi kunna ta emot nya elever på boendet som i sin tur kan få börja lära sig att kommunicera och få ett yrke.

Bild från invigningen 2018. Maths Holmberg längst till vänster.

Centret har varit i drift sedan januari 2018 då lokalerna invigdes. På centret finns plats för boende och utrymmen för undervisning och aktiviteter.

Verksamhet/Resultat


På den korta tid som centret varit igång har tio ungdomar som inte haft någon bakgrund inom kristen tro kommit till centret och samtliga har fått uppleva frälsning. Totalt är det 20 ungdomar på plats som är indelade i tre grupper, där den första gruppen lär sig teckenspråket, nästa grupp lär sig att läsa och skriva på Lao och engelska och sista lär sig mycket via självstudier i olika kursböcker under handledning av Sophaphone som är ansvarig lärare på centret.

Från att ha varit 1 heltidsanställd och 2 halvtidsanställda är det nu dags att öka bemanningen för att också kunna öka på kvalitén på yrkesutbildningen. Därför satsar vi extra på personalkostnader i kommande budget för att tillse att alla får chans till den utbildning vi vill ge.

Bönestund.

En typisk dag på centret börjar redan klockan halv sex på morgonen då det är en timme avsatt för personlig andakt. Då spenderar man tid med Guds ord, och ber både individuellt och tillsammans för varandra. Därefter ser det ut som vilken skoldag som helst med frukost, undervisning, lunch, fortsatt undervisning och sen middag. På kvällarna finns tid för att sälja de bakverk man gjort under dagen, men också tid för att spela fotboll, leka eller träna.

Varje söndag så åker man gemensamt till kyrka eller så har de gudstjänsten på skolan.

Samverkan med TOUK - för Livet


Hands Of Hope och föreningen TOUK - för Livet samarbetar och stöder varandra för att ge ungdomar och familjer i Laos en framtid och ett hopp.

Läs mer!


Följ oss gärna på vår Facebook sida.