Bli sponsor


Som sponsor till TOUK – för Livet stöder du vårt arbete bland Laos mest utsatta. Vi hjälper vi alla de behövande som vi känner att vi kan hjälpa, utan krav på motprestationer eller på att mottagaren skall omfatta någon specifik religion eller trosriktning.

Allt detta kostar pengar, och hittills har dessa kostnader täckts genom gåvor från företag och/eller enskilda personer. Vi är dock i stort behov av ytterligare kontinuerliga tillskott av medel.

Du kan som sponsor till TOUK – för Livet vara helt säker på att inga pengar försvinner till dyr administration, flotta kontor, styrelsearvoden eller liknande. Vi som arbetar med detta i Sverige gör vår insats fullständigt ideellt, helt utan ersättning av något slag. Alla bidrag används där de gör bäst och avsedd nytta i Laos.

”Allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta har ni också gjort för mig”, är en talande formulering ur Bibeln. Den säger oss att det inte alltid är de enstaka stora insatserna, hur välkomna de än är, som är de viktigaste utan att det är de många mindre kontinuerliga prestationerna som är ryggraden i ett effektivt hjälpande.

Vad får en sponsor?


Som sponsor får du använda vår sponsorlogga. Detta visar att du stöder vårt viktiga filantropiska arbete. Vidare får du ett månadsbrev med rapport från Laos om vilka framsteg som görs i hjälparbetet. Du får tillgång till bloggen vi har, som löpande uppdateras med information om arbetet.

Vidare får ditt företag ett omnämnande på den sponsorvägg som kommer att finnas på hemsidan. Även om alla bidrag, oavsett storlek, är lika viktiga för oss vill vi dock uppmärksamma att du går in som företagssponsor och placera ditt företags logga i den nivå du valt att gå in i.

Våra sponsornivåer


Som företagssponsor kan du välja antingen att vara Brons, Silver eller Guldsponsor.

Ditt bidrag per månad för Bronsnivån är 300 kr exkl. moms.
För Silvernivån donerar du 500 kr exkl. moms per månad.
Guldnivån uppnås vid ett månadsbidrag om 1000 kr exkl. moms.
Sponsorbidraget är avdragsgillt.

För den valda nivån faktureras summan för hela året från TOUK – för Livet till adressen som anges i formuläret. Första fakturan skickas ut efter att överenskommelsen träffats, och gäller då för det ingångna året. Huvudförfallodag är därefter 31 januari varje år.

Det finns självklart ingen övre gräns för dig som känner att du kan och vill bidra med ”lite mer”. Informera oss bara vilken sponsornivå du vill tillhöra för att hjälpa oss att hjälpa genom, så administrerar vi efter det.

Du kan avbryta ditt sponsorskap vid nästa årsförfallodag, om vi får besked om detta senast den 15 januari aktuellt år.

Utöver sponsoråtagandet tar vi tacksamt emot gåvor via Bankgiro 5541-3017, eller via Swish 123 125 33 19.

Hjälp oss att hjälpa!Ja, jag vill bli sponsor och vara med och stödja arbetet!

Summan för hela året faktureras årsvis.
Sponsorbidraget är avdragsgillt.

När du klickar på "skicka" godkänner du samtidigt att dina uppgifter sparas enligt vår integritetspolicy.