Vad vi gör


SKROLLA NER

Familjehem


Föräldralösa barn/tonåringar löper risk att bli sexuellt utnyttjade och sålda. Därför har vi etablerat ett familjehem som möter dem med trygghet, kärlek och respekt. De får näringsrik mat, möjlighet till skolgång och en egen säng där de kan sova tryggt. Kort sagt: De får en nystart i livet.

23 ungdomar
2 medarbetare
STÖD OSS!

Familjebok


Familjeboken definierar medborgarskapet i Laos, men den är inte självklar när du föds i landet. Därför finns det många i Laos som står utan mänskliga rättigheter och skyldigheter. När vi hjälper barn och unga att få en familjebok motverkar vi därför både slaveri och trafficking.

1 200 nya familjeböcker i månaden
Totalt 40 000 familjeböcker sedan 2020
2 medarbetare
STÖD OSS!

Vårdavtal


Vi har nyligen etablerat ett vårdavtal med berörda myndigheter i Laos vilket ger alla vi hjälper rätt till adekvat sjukvård till ett fast och rimligt pris, även om de ännu inte fått familjebok. Sjukvård är något man måste betala för, i förskott om man är medellös eller inte kan ställa garantier, och genom att vårt vårdavtal med vårdinrättningar och läkare ställer upp med sådan garanti kan god sjukvård erhållas över hela Laos.

STÖD OSS!

Medarbetare i Laos


Samuel Olofsson och hans fru Touk är föreningens medarbetare i Laos. För att stötta dom behövs både du och jag, din förening, församling och ditt företag.

STÖD OSS!

Tack för ditt stöd!


Tillsammans gör vi skillnad i barn och ungdomars liv i Laos!